آخرین مقالات هتلینگ بیمارستانی

خرداد ۱۵, ۱۳۹۷

افسردگی سالمندان علل و درمان

افسردگی سالمندان علل و درمان سالمندان به عنوان ریشه های خانواده، باعث استحکام روابط میان دیگر اعضای خانواده و فرزندان هستند. این قشر از جامعه با […]
خرداد ۹, ۱۳۹۷

وظایف دولت در قبال سالمندان

وظایف دولت در قبال سالمندان دولت در برابر سالمندان چه تکالیفی دارد؟ در معنای عام سالمندی عبور از مرز 60 سالگی است؛ اما سازمان بهداشت جهانی […]
خرداد ۸, ۱۳۹۷

مناسب سازی مبلمان شهری برای معلولین

مناسب سازی مبلمان شهری برای معلولین شهر به عنوان مجموعه ای از عوامل مختلف طبیعی و اجتماعی بایستی به گونه طراحی گردد تا پاسخگوی نیازهای همه […]
خرداد ۱, ۱۳۹۷
نگهداری از سالمندان بستری

چگونه از سالمندان بستری در خانه مراقبت و نگهداری کنیم

چگونه از سالمندان بستری در خانه مراقبت و نگهداری کنیم بسیاری از ما سالمندانی در خانه داریم که در بستر افتاده یا به اصطلاح عام زمین […]