خرداد ۲۹, ۱۳۹۷

توانبخشی و انواع آن

توانبخشى و انواع آن هدف اصلى توانبخشى آن است که فرد درمانگر، ضمنِ اقدام در از بین بردن اختلالات روانی، رفتارى و شخصیتى باید توجه داشته […]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۷

توانبخشی و شاخه های آن

توانبخشی و شاخه های آن در علوم بهداشتی، توانبخشی یا بازتوانی (به انگلیسی: Rehabilitation) فرآیندی است که در آن به فرد توانخواه کمک می‌شود تا توانایی […]
خرداد ۹, ۱۳۹۷

اصول توانبخشی سالمندان

توانبخشی مجموعه ای است که اقداماتی هدفمند را ، در جهت قادرسازی شخص معلول، به منظور دست یابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، […]
خرداد ۹, ۱۳۹۷

اصول توانبخشی

اصول توانبخشی توانبخشی فرآیندی است که در آن به فرد توانخواه کمک می‌شود تا توانایی از دست رفته خود پس از یک واقعه، بیماری یا آسیب […]
خرداد ۴, ۱۳۹۷
ضایعه نخاعی

روش های درمان ضایعه نخاعی

روشهای درمان ضایعه نخاعی بر چه مبنائی هستند؟ یک مرور کلی برروی آخرین تحقیقات انجام شده درمورد درمان ضایعه نخاعی بعمل آمده است. این بررسی نشان […]
خرداد ۲, ۱۳۹۷
طب فشاری

طب فشاری یا فشار درمانی

 طب فشاری یا فشار درمانی طب فشاری یا فشار درمانی یک روش درمانی باستانی است که خاستگاه آن چین است، و امروزه هنوز بسیاری از آدم‌ها […]
خرداد ۱, ۱۳۹۷
توانبخشی در منزل

توانبخشی در منزل

توانبخشی در منزل توانبخشی در منزل یا بازتوانی در منزل (Rehabilitation) فرایندی است که در آن با توانبخشی در منزل به فرد توانخواه در منزل او […]