فیلم های مربوط به محصولات تولیدی شرکت آلتین مد
لطفا جهت مشاهده هریک از ویدیو ها روی محصول مورد نظر کلیک کنید

تخت تیلت تیبل دوموتوره 

تیلت تیبل یک موتوره (تخت ایستا یک موتوره)

بالابربیمارتاشو

دستگاه پرس پا معلولین

دستگاه تقویت عضلات میانی بدن

♦دستگاه جابجایی معلولین ♦

منتظر ویدیوهای بیشتر ازما باشید