شهریور ۴, ۱۳۹۹

روش جابه جایی معلولین و سالمندان

روش جابه جایی معلولین و سالمندان  روش جابه جایی معلولین وسالمندان  سالمندان بیمار یا معلولانی که می خواهند به تنهایی از روی تخت به روی ویلچر […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۹

توانبخشی و اشتغال معلولین

توانبخشی و اشتغال معلولین هدف توانمندسازی فرایندی است که نتیجه نهایی آن خروج معلولان از چرخه فقر و رسیدن به خوداتکایی و خودکفایی و پیوستن به […]