خرداد ۷, ۱۳۹۷

اسکلت بیرونی برای بیماران ضایعه نخاعی

اسکلت بیرونی برای بیماران ضایعه نخاعی با گذشت زمان هر روز شاهد پیشرفت خواهیم بود اسکلت بیرونی گجتی هوشمند با استاده از دانش نرم افزار و […]