خرداد ۲۴, ۱۳۹۷

انواع پروتوز برای اندام

انواع پروتوز برای اندام پروتوز(اندام های مصنوعی) اندامهای مصنوعی که جایگزین اعضا می شوند که به دلایلی نظیر تصادفات، جنگ، تصلب شرایین، دیابت و تومورهای استخوانی […]