بهمن ۲۲, ۱۳۹۸
اهمیت ورزش در حفظ سلامتی (1)

اهمیت ورزش در حفظ سلامتی افراد پیر و مسن چیست؟

اهمیت ورزش در حفظ سلامتی افراد پیر و مسن چیست؟ هرچه سن ما بیشتر می شود سطح فعالیت ها ی بدنی ما بتدریج کم می گردد. […]