خرداد ۲۶, ۱۳۹۷

بیماری ای ال اس و علل آن

بیماری ای ال اس و علل آن بیماری Amyotrophic Lateral Sclerosis، آمیوتروفیک لاترال اسکلروز که بطور مخفف ای ال اس نامیده میشود، یک بیماری بدخیم ،پیشرونده […]