دی ۱۱, ۱۳۹۸

تاثیـر سالمنـدی بر عضـلات و استخـوان ها 

تاثیـر سالمنـدی بر عضـلات و استخـوان ها توده عضلانی بدن در زنان و مردانی که در آستانه ۶۰ سالگی می باشند، کاهش می یابد. ولی راه […]