خرداد ۲۴, ۱۳۹۷

تحریم و تاثیر آن بر تولید

تحریم و تاثیر آن بر تولید با تقویت تولید داخلی اثر تحریم های آمریکا خنثی می شود.   عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان […]