خرداد ۷, ۱۳۹۷

تخت زنان زایمان و انواع آن

تخت زنان زایمان و انواع آن تخت زایمان یا ژنیکولوژی این نوع تخت‌ در لیبر و اتاق های عمل به حفظ هر چه بیشتر پوزیشن ها […]