اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷
درمان بدون جراحی دیسک

دیسک کمر درمان آن به روش های توانبخشی و فیزیوتراپی

دیسک کمر درمان آن به روش های توانبخشی و فیزیوتراپی درمان دیسک کمر و دیسک گردن در 90% موارد، غیر جراحی و با روش‌های فیزیوتراپی و […]