خرداد ۴, ۱۳۹۷
درمان ضایعه نخاعی

دستاوردهای جدید در درمان ضایعه نخاعی

دستاوردهای جدید در درمان ضایعه نخاعی به تازگی راهی جدید برای درمان ناتوانی های مغزی یافت شده است. دانشمندان با شناسایی یک ژن ویژه، متوجه شدند […]