خرداد ۱۵, ۱۳۹۷

دیه ضایعه نخاعی

دیه ضایعه نخاعی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، […]