خرداد ۱۰, ۱۳۹۷

ساختار نخاع

ساختار نخاع مغز و نخاع دو قسمت تشکیل دهنده دستگاه عصبی مرکزی هستند. نخاع طنابی است به طول ۴۵ سانتی متر و قطر ۱ سانتی متر […]