خرداد ۱۵, ۱۳۹۷

دیه ضایعه نخاعی

دیه ضایعه نخاعی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، […]
خرداد ۴, ۱۳۹۷
ضایعه نخاعی

ضایعه نخاعی مادر زادی

ضایعه نخاعی مادر زادی نخاع دسته‌ای از اعصاب است که وظیفه انتقال پیام‌ها بین مغز و بقیه بدن را به عهده دارد. ضایعه نخاعی حاد (SCI) […]