اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷
تمرینات ورزشی برای بیماران فلج مغزی

تمرینات ورزشی برای بیماران فلج مغزی

تمرینات ورزشی برای بیماران فلج مغزی فلج مغزی نوعی نارسایی مزمن حرکتی است. این بیماری که ناشی از آسیب مغز قبل از تولد، حین و یا […]