دی ۶, ۱۳۹۸

معلولیت جسمی و حرکتی

معلولیت جسمی و حرکتی معلولیت‌ ها بر اساس اختلالاتی که سبب به وجود آمدن آن‌ها می‌گردد به ۶ دسته مجزا طبقه بندی می‌شوند که عبارت‌اند اند […]