خرداد ۸, ۱۳۹۷

مناسب سازی خودرو برای معلولان

مناسب سازی خودرو برای معلولان در کشورهای پیشرفته رفت و آمد معلولان به قدری راحت است که نقش فعالی به عنوان شهروند در جامعه دارند و […]