خرداد ۸, ۱۳۹۷

مناسب سازی مبلمان شهری برای معلولین

مناسب سازی مبلمان شهری برای معلولین شهر به عنوان مجموعه ای از عوامل مختلف طبیعی و اجتماعی بایستی به گونه طراحی گردد تا پاسخگوی نیازهای همه […]