خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

نخاع و ساختمان آن و عملکرد آن در بدن

نخاع و ساختمان آن و عملکرد آن در بدن تعریف نخاع (طناب نخاعی) نخاع قسمتی از دستگاه عصبی است که در داخل مجرای مهره ای(vertebral canal) […]