اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷
نگهداری از بیمار سکته مغزی

نگهداری از بیمار سکته مغزی

نگهداری از بیمار سکته مغزی سکته مغزی بعنوان یک سندروم بالینی مرکب از مجموعه های عصبی با شروع سریع یا ناگهانی که برای مدت بیشتر از […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۷
مراقبت بیمار در کما

نگهداری و تغذیه بیمار در کما

نگهداری و تغذیه بیمار در کما کما وضعیتی است که در آن بیمار در کما به محرک‌های گفتاری و یا تحریک‌های دردناک پاسخی نمی‌دهد. این وضعیت […]