خرداد ۹, ۱۳۹۷

وظایف دولت در قبال سالمندان

وظایف دولت در قبال سالمندان دولت در برابر سالمندان چه تکالیفی دارد؟ در معنای عام سالمندی عبور از مرز 60 سالگی است؛ اما سازمان بهداشت جهانی […]