خرداد ۲۴, ۱۳۹۷

وظایف شرکت های دانش بنیان در شرایط تحریم

وظایف شرکت های دانش بنیان در شرایط تحریم نقش شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی از جمله مسائل و مباحث فراموش شده ای بود […]