اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۷
پوکی استخوان

پوکی استخوان و علل آن

پوکی استخوان و علل آن پوکی استخوان یا استئوپروز به معنی کم شدن تراکم استخوان است که بدنبال  آن قدرت استخوان کم شده و شکننده میشود […]