خرداد ۲۶, ۱۳۹۷

پیشگیری از درد شانه و گردن هنگام کار پشت میز

پیشگیری از درد شانه و گردن هنگام کار پشت میز حدود 20 درصد از مراجعه کنندگان به مراکز فیزیوتراپی بیمارانی هستند که از درد شانه و […]